Category Archives: Thành tích học viên

Chúc mừng bạn Kiều Ly đã đạt được 515 điểm TOEIC

Hôm nay The Leaf tiếp tục xin phép được giới thiệu thêm 1 bạn nữa đạt mốc 500 điểm TOEIC chỉ sau 1 khoá học 20 buổi của trung tâm. Đó là bạn Trần Thị Kiều Ly, 19 tuổi. Chỉ sau 20 buổi với anh Khang thì bạn cũng đã đạt được 515 điểm, và […]

Chúc mừng bạn Trần Phương Thảo đạt 620 điểm TOEIC

Hôm nay TheLeaf mình sẽ mở hàng Bảng vàng thành tích học viên bằng bảng điểm của bạn Trần Phương Thảo. Bạn đã trải qua quá trình học 16 buổi với anh Khang, và cùng với một thái độ học tập tích cực thì cuối cùng bạn Thảo đã đạt được 620 điểm với bảng […]