Các bạn vào link này để được làm bài kiểm tra tiếng Anh miễn phí nha:

http://theleaf.club/courses/sample-test-toeic/